Το ιστολόγιο είναι ανεπίσημο και δεν έχει σχέση με το Πυροσβεστικό Σώμα. Τα κείμενα και οι θέσεις που πιθανόν να προβάλλονται δεν εκφράζουν το Πυροσβεστικό Σώμα.

8 Μαρ 2013

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του τμήματος Χημείας Αθήνας

Φυσικoχημικές ιδιότητες [Αναφ. 1]:
Εμφάνιση: 'Αοσμο, άχρωμο και εύφλεκτο αέριο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μία εισπνοή καθαρού μονοξειδίου του άνθρακα (π.χ. για να διαπιστωθεί ότι είναι άοσμο) αρκεί για να επιφέρει τον θάνατο.
Μοριακός τύπος: CO
Σχετική μοριακή μάζα: 28,010
Σημείο τήξεως: -205,02ºC
Σημείο ζέσεως: -191,5ºC
Πυκνότητα (σε υγρή κατάσταση στο σ.ζ.): 0,814 g/cm3 (στους -195ºC), 1,25 g/cm3 (στους 0ºC)
Διπολική ροπή: 0,122 D (ελαφρά αρνητικός o C, ελαφρά θετικό το Ο).
Διαλυτότητα: στο νερό 27,6 mg/L (25 °C), διαλυτό στο χλωροφόρμιο, οξικό οξύ, οξικό αιθυλεστέρα, αιθανόλη, βενζόλιο. Η διαλυτότητά του στη μεθανόλη και στην αιθανόλη είναι περίπου επταπλάσια, απ' όση στο νερό. 'Αφθονα διαλυτό σε διάλυμα CuCl σε αμμωνία ή πυκνό υδροχλωρικό οξύ (αντιδρά).
Οσμή: 'Αοσμο.
'Ορια αναφλεξιμότητας στον αέρα: από 12 έως 75% (v/v)
Τοξικότητα: Τοξικότατο ασφυξιογόνο. Εξαιρετικά επικίνδυνο ως στερούμενο οσμής και γεύσης που θα μπορούσαν να κάνουν αντιληπτή την παρουσία του σε τοξικά επίπεδα.
Μονοξείδιο του άνθρακα
Carbon monoxide
 
Το μονοξείδιο του άνθρακα σωστά έχει χαρακτηρισθεί ως "σιωπηλός δολοφόνος".
Κανένα άλλο αέριο δεν συνδυάζει μια τόσο μεγάλη τοξικότητα με μια τόσο "ύπουλη" δράση.
 
Δύο Βυζαντινοί αυτοκράτορες, ο Ιουλιανός ο "Παραβάτης" (332-363) (αριστερά) και στη συνέχεια ο διάδοχός του ο Ιωβιανός (331-364) (δεξιά), πιθανώς υπήρξαν θύματα δηλητηρίασης από CO [Αναφ. 1δ]. Στον δεύτερο η δηλητηρίαση αυτή στοίχισε τη ζωή του.

Ιστορία και ανακάλυψη του μονοξειδίου του άνθρακα [Αναφ. 1]

Οι τοξικές και θανατηφόρες ιδιότητες του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) είναι γνωστές από την αρχαιότητα, καθώς η χρήση κάρβουνου και ξύλων για θέρμανση σε μη καλά αεριζόμενα δωμάτια προκαλούσε αρχικά πονοκέφαλο, ζάλη, δύσπνοια, λιποθυμία και τελικά τον θάνατο. Ο Γαληνός είχε σωστά υποθέσει ότι οι δηλητηριώδεις ατμοί από μισοαναμμένες φωτιές προκαλούσαν αλλαγές στη σύσταση του αέρα. Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν τον εγκλεισμό σε μικρά κλειστά λουτρά με μισοαναμμένα κάρβουνα για την εκτέλεση ληστών. Ακόμη πιθανολογείται ότι δύο Βυζαντινοί αυτοκράτορες, ο Ιουλιανός ο "Παραβάτης" (332-363) και στη συνέχεια ο διάδοχός του ο Ιωβιανός