Το ιστολόγιο είναι ανεπίσημο και δεν έχει σχέση με το Πυροσβεστικό Σώμα. Τα κείμενα και οι θέσεις που πιθανόν να προβάλλονται δεν εκφράζουν το Πυροσβεστικό Σώμα.

20 Απρ 2013

ΗΡΑΚΛΗΣ 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΟΟΕΔ) 4ΗΣ ΕΜΑΚ
ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΗ «ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ»
ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΧΡΟΥ  Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
«ΗΡΑΚΛΗΣ 2013»


Πραγματοποιήθηκε στις 28-2-2013 η άσκηση της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας-Διάσωσης (ΟΟΕΔ) της 4ης ΕΜΑΚ «ΗΡΑΚΛΗΣ 2013» σχετικά με διάσωση εργαζομένου από ύψος (από άτρακτο ανεμογεννήτριας σε  ύψος 50 μέτρων)

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση των πυροσβεστών σε ειδικό εξοπλισμό, η αποτελεσματικότητα επέμβασης της 4ης ΕΜΑΚ, καθώς και βελτιστοποίηση της συνεργασίας της 4ης ΕΜΑΚ και της εταιρείας Vestas Hellas σε περίπτωση περιστατικού σε ανεμογεννήτρια. 
Από την 4η ΕΜΑΚ ασκήθηκαν πέντε (5) πυροσβέστες, από την εταιρεία Vestas Hellas τέσσερις (4) υπάλληλοι και από την εταιρεία Εnel Green Power ένας (1) υπάλληλος. Η εταιρεία Vestas Hellas δραστηριοποιείται στην πώληση,  εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ανεμογεννητριών.
Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε ότι κατά την διάρκεια τακτικής συντήρησης ανεμογεννήτριας στη δασική θέση «Άσπρη Πέτρα» στην περιοχή Κέχρου Ν. Ροδόπης από 2μελές συνεργείο της εταιρείας Vestas Hellas, το ένα μέλος αυτού, τραυματίζεται στην άτρακτο της ανεμογεννήτριας σε ύψος 50 μέτρων από το έδαφος και το 2ο μέλος αδυνατεί να τον κατεβάσει λόγω του ειδικού των εγκαταστάσεων (κάθετη κλίμακα 50 μέτρων).
Κινητοποιήθηκε άμεσα το Π.Κ. Σαπών (προσομοιώθηκε) και ακολούθως η 4η ΕΜΑΚ.  Δύο πυροσβέστες της 4ης ΕΜΑΚ μαζί με δύο υπαλλήλους της Vestas Hellas ανέβηκαν στην άτρακτο της ανεμογεννήτριας. Λόγω του ειδικού των εγκαταστάσεων (κάθετη κλίμακα 50 μέτρων, ύπαρξη οδηγού ασφαλείας πάνω στην κλίμακα, ατομικός εξοπλισμός που προσαρμόζεται στην κλίμακα, περιορισμένος χώρος στην κλίμακα αλλά και στην άτρακτο), χρησιμοποιήθηκε ατομικός και διασωστικός εξοπλισμός που παρείχε η Vestas Hellas. Οι πυροσβέστες μετέφεραν μαζί τους ειδικό ορειβατικό φορείο (Kong Lecco Stretcher) με τα παρελκόμενά του, το οποίο μπορεί να περάσει από την κλίμακα και να συναρμολογηθεί στην άτρακτο. Η ομάδα φθάνοντας στην άτρακτο, έλεγξε την κατάσταση του τραυματία και αποφάσισε να κατεβάσει τον τραυματία από την καταπακτή της ατράκτου, προετοιμάζοντας ανάλογα το σημείο αγκύρωσης για την διάσωση και την ακινητοποίηση του τραυματία υποστηριζόμενη από την υπόλοιπη ομάδα στην βάση της ανεμογεννήτριας (ακολουθεί φωτογραφικό υλικό).

Ευχαριστούμε τον κ. Πουλικίδη Μιχάλη, υπεύθυνο Συντονιστή ασφάλειας, ποιότητας και περιβάλλοντος της Vestas για την υποστήριξη στην διεξαγωγή της άσκησης, τον κ. Βασίλειο Λάλο, υπεύθυνο συντήρησης και λειτουργίας της περιοχής για την Vestas καθώς και τον κ. Γκόγκο Πέτρο της εταιρείας ENEL Green Power για την χρήση της ανεμογεννήτριας στην άσκηση.